Gutta Bar - Gutta thanh cho bộ lèn nhiệt, bơm gutta lỏng

550.000₫

- Gutta Bar - Gutta thanh cho bộ lèn nhiệt, bơm gutta lỏng

- Đóng gói hộp gồm 100 thanh gutta thiết kế riêng cho máy bơm gutta lỏng

- Chỉ định trong điều trị nội nha

- Sử dùng cùng máy lèn nhiệt và bơm gutta lỏng - Thành phần : Cao su non 

- Gutta Bar - Gutta thanh cho bộ lèn nhiệt, bơm gutta lỏng

- Đóng gói hộp gồm 100 thanh gutta thiết kế riêng cho máy bơm gutta lỏng

- Chỉ định trong điều trị nội nha

- Sử dùng cùng máy lèn nhiệt và bơm gutta lỏng

- Thành phần : Cao su non 

Thông tin khác

Sản phẩm bán chạy

Sale

Máy mài Strong

2.300.000₫

-8%

Xem trước
Sale