Composite lỏng - Chất lấy dấu Elite HD+

650.000₫

– Cao su light lỏng, trùng hợp trung bình

  • Độ chính xác và bền cao

– Phục hồi đàn hồi tuyệt vời

– Các sắc tố mờ để đọc chi tiết được rõ được

– Có thể đúc mô hình ngay sau khi khử trùng

Tỷ lệ pha trộn 1:1 trộn tay và dùng súng

Tổng thời gian làm việc 5’30”

  • Thời gian trộn: 2″
  • Thời gian đông trong miệng 3’30”
  • Màu xanh da trời

– Cao su light lỏng, trùng hợp trung bình

  • Độ chính xác và bền cao

– Phục hồi đàn hồi tuyệt vời

– Các sắc tố mờ để đọc chi tiết được rõ được

– Có thể đúc mô hình ngay sau khi khử trùng

Tỷ lệ pha trộn 1:1 trộn tay và dùng súng

Tổng thời gian làm việc 5’30”

  • Thời gian trộn: 2″
  • Thời gian đông trong miệng 3’30”
  • Màu xanh da trời

Hướng dẫn lấy dấu 2 thì kết hợp cùng composite nặng và composite lỏng 

Thông tin khác

Sản phẩm bán chạy

Sale

Máy mài Strong

2.300.000₫

-8%

Xem trước
Sale